ייעוץ ארגוני

ממוקד. מדויק. מניע למצוינות.

"לא החזק ביותר, או האינטליגנטי ביותר הוא ששורד, אלא זה המגיב בדרך הטובה ביותר לשינוי".

צ'רלס דרווין

אני מאמינה

שהחוזקות של הארגון, נובעות מההון האנושי שלו. רק "מחוברות ארגונית" Engagement Employee ומחויבות בלתי מתפשרת של עובדים ומנהלים ליצירת חוסן אישי וארגוני, תוכל לסייע בבניית מודל עבודה אג'ילי, זריז וגמיש, שתהיה לו יכולת להתמודד עם אתגרי התקופה.

הערך
לארגון
שלך

הוא ביצירת ובהובלת שינוי ארגוני נדרש, באמצעות מיקוד ודיוק חזון מותאם לעידן אי-ודאות. בתהליך יושם דגש על לב הארגון – הנעת עובדים ומנהלים להסתגלות מוצלחת לשינויים, ככל שיידרשו.

התהליך שנעבור יחדיו

קודם כל, נבצע אבחון ארגוני ונלמד על תמונת מצב קיימת באמצעות שאלות, תצפיות, ראיונות אישיים. נשאל שאלות כגון: מהן נקודות החוזק והחולשה, הנטש"ות והתטש"ות של הארגון? אלו מאפיינים בתרבות הארגונית ובסגנונות הניהול עלולים לעכב או לקדם אותו להצלחה?

לאחר מכן, נגיש מסקנות והמלצות אופרטיביות להשגת המטרות והיעדים שהוגדרו מראש בהתאם לחזון הארגוני.

ואז נגיע לשלב שבו נפעל להעצמת הארגון באמצעות הדרכה, ליווי אישי ממוקד והטמעת השינוי. כיצד? באמצעות בניית סדנאות והרצאות Custom-made למנהלים ולעובדים, הדרכת ופיתוח מנהלים, ליווי אישי וקבוצתי במתודות מגוונות ועפ"י הצרכים והמטרות שהוגדרו מראש, בצורה מדויקת ומקצועית.